Strategi

Har du en strategi for markedsføringen din? En overordnet plan for hvordan du skal nå kundene dine og øke salget?

hva er en strategi?

Hvilket marked konkurrerer du i? Hvem er konkurrentene dine? Hvor og hvordan ønsker du å konkurrere? Hvordan skal forbrukeren huske deg, og få et forhold til deg? Hva er målene dine, og hvordan skal du fokusere innsatsen for å nå disse?

Har du en strategi for markedsføringen din? En overordnet plan for hvordan du skal nå kundene dine og øke salget? En strategi som er basert på markedsanalyse og innsikt, og som henger sammen med målene dine?

En god strategi tar hensyn til bedriften, kunder, markedet og konkurrentene, teknologi og økonomi.

alt du gjør må være målbasert og målbart

Sammen definerer vi hvilke mål du har i det korte og lange løp. Via innsikt og analyse hjelper vi deg med å finne fram til merkevare- og posisjoneringsstrategien din som skal lede til disse målene.

Da har vi et tydelig bilde av hvordan vi kan utforme hele kommunikasjonsstrategien din, og det blir lett å finne fram til hva slags innhold og markedsaktiviteter som skal lages, til hvilke kanaler og hvordan dette skal publiseres eller gjennomføres. I dette kan vi også bruke SEO og ulike former for betalt spredning, fysisk og digitalt.

en god strategi består av:

Markedsanalyse: 

Forstå markedet, kundene dine og bli kjent med konkurrentene dine. Identifiser trender, forbrukerpreferanser og potensielle vekstmuligheter.

Et unikt verdiforslag, budskap og ønsket posisjonering:

Definer hva du vil si, og hva som skiller bedriften din fra konkurrentene og kommuniser dette tydelig til markedet.

Spesifikke og målbare mål:

Med SMART-modellen kan vi hjelpe deg å definere målene dine bedre.

For husk:

En drøm uten en plan, er bare en drøm. En plan uten milepæler er bare et dokument. Jo flere skritt på veien mot målet som vi kan definere og sette sammen, jo enklere blir det å oppnå det du drømmer om. Så: Definer hva du ønsker å oppnå. For eksempel å øke salg eller markedsandel. Og sett spesifikke og målbare mål for å spore fremgang.

Definerte målgrupper:

Identifiser den spesifikke kundegruppen du ønsker å nå, og skreddersy strategien din for å møte deres behov.

Definerte kanaler:

Ut i fra målgruppene, finner vi fram til hvilken kanaler som vil være mest effektive for å nå disse, både fysisk og digitalt.
Handlingsplan: Utvikle en plan som skisserer handlingene og taktikkene som skal brukes for å nå målene dine. Dette kan inkludere ting som å åpne nye butikker, lansere nye produkter eller investere i mer fysisk eller digital markedsføring.

Rapporteringsplan:

En mal for hva og hvordan du skal måle og evaluere resultater. Hva er KPI, ROMI?

Så gjenstår det å sette planen ut i livet, og spore fremgangen. Overvåk resultatene kontinuerlig, og gjør justeringer der det trengs.

Tips: 

Hold deg oppdatert på trender, konkurrenter og nye teknologier, og vær åpen for å prøve nye ting. En strategi er ikke gjort én gang, det er en prosess som krever tilpasning og forbedring.

Psst! Vi tilbyr alt av kommunikasjonstjenester også, og dette henger jo uløselig sammen, så sjekk ut! 

Er du interessert i en lignende løsning eller noe helt annet nytt?
Ta en prat med oss.

Rådgiver

Camilla Gullestad Lunde