Innsikt og analyse

Når vi snakker om innsikt og analyse, snakker vi om datadrevet markedsføring.

Altså at alle beslutninger du tar må være basert på fakta og data, i stedet for antagelser og intuisjon.

Ved å jobbe databasert, kan du øke effektiviteten, forbedre beslutningstakingen – rett og slett oppnå bedre resultater.

Hvor kommer dataen fra?

Det er utrolig mye fakta og tall å ta av der ute: data om kundene dine, kundeadferd, bransjetrender, konkurrentene dine, for å nevne noe.

Disse dataene kan vi hente fra et utall kilder, for eksempel nettstedet ditt, kundeundersøkelser, sosiale medier og annen online aktivitet.

Dataene kan hjelpe deg med å forstå sammenhenger og mønstre, kundebehov og ønsker, og dermed gi deg en retning for hvordan du skal prioritere markedsføringen din.

Illustrasjon av innsikt og analyse av kundemasse

Hvordan vi jobber med innsikt og analyse:

  • Mål: Det er alltid et mål bak alt. Først må du bestemme deg for hva du vil oppnå, for eksempel økt salg, økt merkevarebevissthet eller mer tilfredse kunder. Vi tar med oss målene dine i den videre prosessen.

  • Innsamling av data: Vi bruker smarte verktøy for å samle inn data om kundene dine, konkurrenter og bransjen din. Her kan vi bruke kundeundersøkelser eller andre dialogverktøy, nettsamtaler, sosiale medier, markeds- og bransjeanalyser og andre relevante kilder.

  • Analyse av data: Når all mulige data er samlet inn, er neste trinn å analysere dataene. Nå får du den gyldne muligheten til å få innsikt i kundeadferd, trender, konkurrentaktivitet og bransjetrender.

  • Konklusjoner: Basert på analysen får du en rapport med konklusjoner om hva som fungerer, hva som kan forbedres og hvordan du kan nå målene dine.

  • Implementering: Nå er du klar til å implementere endringene i markedsføringsstrategien din, basert på dataene og konklusjonene. Så fortsetter reisen med å måle, analysere og optimalisere resultatene!

Er du interessert i en lignende løsning eller noe helt annet nytt?
Ta en prat med oss.

Rådgiver

Camilla Gullestad Lunde