Sampling

Med sampling når du forbrukeren på gata eller utenfor butikk. Det er en unik måte å komme tett på forbrukeren, ved å la potensielle kunder prøve ut produktet ditt.

hva er sampling?

Sampling er en kostnadseffektiv utdeling av smaksprøver eller produkter, utenfor butikk eller i tilknytning til knutepunkter. I likhet med demo møter du forbrukeren der de er, og forbrukeren møter et smilende ansikt bak merkevaren din.

Dette gjøres vanligvis i forbindelse med lansering av et nytt produkt, eller når målet er økt salg eller oppmerksomhet. Etterpå får du en utfyllende rapport med statistikk, innsikt og bilder fra samplingen.

hvorfor skal du gjøre en sampling?

Denne type aktivisering dekker alle trinnene i kjøpsreisen. Det er en strålende måte å skape synlighet på. Det skaper bevissthet, interesse og engasjement, og ved å gi forbrukeren produktet rett i hendene er målet å generere salg.

Når du lar forbrukeren prøve produktet selv, helt gratis, bidrar det til å bygge tillit og gir troverdighet til merkevaren.

Du får dessuten muligheten til å få verdifull tilbakemelding direkte fra forbrukeren. De som får en positiv opplevelse, er mer sannsynlig til å anbefale produktet til andre.

Det er også en relativt rimelig markedsaktivitet, og du når et stort antall forbrukere på én gang. 

Sampling kan, i likhet med demo, brukes til å målrette bestemte kundegrupper, for eksempel de som mest sannsynlig er interessert i produktet.

Det kan dessuten være en god måte å måle aksept for et nytt produkt i markedet.

Statistikker forteller at 60 prosent av alle som har mottatt smaksprøve, har kjøpt varen én eller flere ganger i etterkant.

sånn foregår det:

  • Utdeling av produkt med eget team
  • Sertifiserte ansatte som kan merkevaren
  • Mobilt samplingsutstyr med synlig visuell profil
  • Rapport fra aktiviteter med bilder og statistikk

Er du interessert i en lignende løsning eller noe helt annet nytt?
Ta en prat med oss.

Rådgiver

Camilla Gullestad Lunde